Doğanın Korunması : Ortak Önceliğimiz..!

Ankara’ da bir araya gelen Türkiye ve Avrupa Birliği delegasyonları Doğanın korunması ve NATURA 2000 projesi için bir araya geldiler ve toplantı sonucunda bir basın açıklamasında bulundular.

“Biyoçeşitliliğin korunması kapsamında Türkiye’nin sahip olduğu yönetim kapasitesi, AB tarafından mali olarak desteklenen proje yoluyla güçlendiriliyor. 6 Eylül 2018 tarihinde Ankara’da bir araya gelen proje ortakları, önümüzdeki dönemde atılacak adımların yanı sıra doğa koruma alanlarıyla ilgili Natura 2000 ağının kurulmasıyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulundular.

“Natura 2000 Gerekliliklerinin Uygulanmasında Ulusal Doğa Koruma Sisteminin Güçlendirilmesine Yönelik Teknik Yardım” projesi, Türkiye’de doğa ve biyoçeşitliliğin korunmasına yönelik ilk büyük ölçekli AB destekli müdahaledir.

6 milyon Avroluk proje kapsamında, Türkiye’deki üç biyo-coğrafi bölgedeki (Anadolu, Karadeniz ve Akdeniz) Natura 2000 alanlarının seçilmesinde Tarım ve Ormancılık Bakanlığı’na yardımcı olacak mekanizmanın kurulmasına imkan verecek bir dizi metodoloji ve araç geliştirilmiştir. Bununla birlikte Türkiye’deki biyoçeşitliliğin uzun vadede korunmasına katkıda bulunacak Doğal Koruma Alanları ulusal ağının gözden geçirilme ve tamamlanma çalışmaları da yine proje kapsamında yapılmıştır.

Proje kapsamında oluşturulan veri tabanı, AB’nin Natura 2000 veri tabanı ile uyumlu olup Türkiye’deki potansiyel Natura 2000 alanları ile mevcut doğa koruma alanlarına ilişkin verilerin yönetiminin daha iyi bir hale getirilmesine katkı sağlayacaktır.

Konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger şunları söyledi: "Türkiye benzeri görülmemiş bir biyoçeşitlilik ve habitat zenginliğiyle kutsanmıştır. Doğanın korunması amacıyla AB tarafından bu ve benzeri girişimler yoluyla verilen desteğin, Türkiye’deki biyoçeşitliliğin ve doğal kaynakların yönetimini AB mevzuat çerçevesi doğrultusunda daha güçlü kılacağına olan inancımız tamdır." Biyoçeşitliliğin korunmasına atfedilen önem, Avrupa Birliği’nde uzun bir geçmişe sahiptir. AB Kuşlar ve Habitatlar Direktifi, Avrupa’nın izlediği ve amacı Natura 2000 koruma alanları ağı yoluyla, hem türlerin hem de habitatlarının korunması olan biyoçeşitlilik politikasının temel taşlarını teşkil etmektedir.

Önbilgi

Çevre alanında Türkiye’ye yönelik Katılım Öncesi Mali Destek Aracı:

Avrupa Birliği Çevreden İklim Eyleme kadar birçok sektörde Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) yoluyla Türkiye’yi desteklemektedir. Bu alandaki AB desteği su kaynakları ve su tedarikinin korunmasına yönelik yatırımlardan su ve atık yönetimi, kimyasallar, hava kalitesi, iklim değişikliğiyle mücadele ve afet yönetiminde kapasite inşasına kadar uzanan bir yelpazeyi apsamaktadır. Çevre alanında 2002 yılından bu yana AB tarafından Türkiye’ye verilen destek 1 milyar Avroyu aşmıştır.

Kapsamında yer alan ve sürekli evrilip değişen 300’den fazla mevzuat parçasıyla AB çevre müktesebatı, katılım sürecinin en zorlu konularından biridir.

Bu proje, AB doğa direktiflerinin gereklerini karşılaması için ihtiyaç duyulan kapasitenin inşasında Tarım ve Ormancılık Bakanlığı’nı desteklemiştir. Projenin amacı, Türkiye’de NATURA 2000 Ağının seçimi ve tasarlanması için gereken kurumsal ve teknik kapasitenin güçlendirilmesi, metodolojilerin İç Anadolu Bölgesinde pilot düzeyde uygulanması yoluyla Türkiye’deki doğal yaşam alanlarının ve biyoçeşitliliğinin korunması ve geliştirilmesidir.

Kaynak: https://www.avrupa.info.tr/tr/pr/doganin-korunmasi-ortak-onceligimiz-7911