İnşaat Eko Etiketi

Ecogloballabel kriterleri kapsamında inşaat yapıları (binalar, yollar, altyapı-üstyapı vb. tüm inşaat faaliyetleri) etiketleme yapılmaktadır.

Bu çalışmada, proje ve yapım aşaması, kullanım ve bakım aşaması ve onarım ve yaşam sonu aşaması olmak üzere üç aşamalı kriterler belirlenecektir.

Bu kriterlerin amacı, binaların yaşam ömrü sürecinde temel çevre etkilerine sınırlama koymaktır.

Ecogloballabel değerlendirme kriterleri, enerji, su ve malzeme tüketimini sınırlandırmaya, atık üretimini düşürmeye ve geri dönüşümünü sağlamaya, çevre dostu malzemelerin kullanılmasına, çevreye zarar vermeyen maddelerin kullanılmasına ve binaların doğru yönetilmesini pekiştirmede sektöre fayda sağlamaktadır.