Turizm Eko Etiketi

Ekosistemin ve yerkürenin geleceğini ilgilendiren geniş kapsamlı bir ihtiyaç olan turizm sektörünün tüm kapsam ve alanlarında, hem tüketicinin hem de sektörde yer alan kurum ve kuruluşların tabi olduğu bir etiketleme ve duyarlılık sembolüdür .

Ecogloballabel etiketli turizm ile doğal çevrenin ve korunması gereken yerel kültürlerin ön planda tutulduğu, çevreye özen gösterildiği, insanların çevre bilincinin geliştirildiği halkın sosyo-ekonomik bakımdan bu sürece dahil edildiği bir turizm kazanılmak istenmektedir. Bu anafikirden yola çıkarak Ekolojik turizm, yeşil turizm, sorumlu ve sürdürülebilir turizm terimlerine anlam yüklemek yaşanılabilir bir dünya için yapılabilecek çalışmalardan olacaktır.

Turizmin ülkelere yaptığı katkı ve gelirler yadsınamaz. Ancak sorumsuzca sürdürülen faaliyetler neticesinde doğal ve kültürel açıdan olumsuz etkiler yaşanmaktadır. ECO turizm yaklaşımı ile bu olumsuz etkileri bertaraf ederek olumlu etkileri sürdürülebilir bir yapı ortaya koymak ve bu yapıyı da üst seviyeye çıkarmak Ecogloballabel hedeflerindendir.

Ecogloballabel turizm eko etiketi, doğayı koruma, sorumluluk, eğitim ve bölgesel halk ile bütünleşme gibi temel prensipleri ön planda tutmaktadır. Turizm denilince insanların aklına sadece güneş, kum ve deniz tatil anlayışı gelmemektedir. Tatil kavramında doğa ve doğal hayatla bütünleşerek farklı kültürleri tanıyıp yaşamak tüketicinin önemli isteği haline gelmiştir. Yakın zamana kadar süregelen Geleneksel turizm anlayışının ülkemizin doğal güzelliklerine zarar verdiği bilinen bir gerçektir. Turistik otel yada tatil köyleri için kıyı, tarım veya orman arazilerinin heba edilmesi, bu alanlara işletmeler açılması vb. gibi yerel kültürel yapıyı küresel kapitalizmin kurbanı haline getirmektedir.

Ecogloballabel eco turizm etiketlemesinin amacı, yörenin, bölgenin, coğrafyanın mevcut ekosistemini ve kültürünü korumak, kültürel ve ekolojik özelliklerinin sürdürülebilir olmasını sağlamak, doğal yapı bozulmadan bölgenin gelişimini sağlatmaktır. Bu sayede bölge insanları için sürdürülebilir kazancı amaçlanmıştır.

Uzun vadede doğal güzellikleri korumak, ekosistem ve yerel kültürlerin zarar görmesini engellemek üretici ve tüketicinin insani görevidir.