Sigortacılık Eko Etiketi

Sigorta Sektörü günümüzde hızla büyüyen kaynak ve kaynak zaiyatı konusunda önemli gereksinimi olan sektörlerden. Sigortacılıkta; çevre, enerji, hava, su, iş gücü, makine, ekipman vb. kaynak kullanımı ve kaynakların muhafazası söz konusudur.

Sigortacılık Hizmetlerinin Ekolojik Etiket alt yapısına girmesi de ekosistemin zaruri şartlarındandır. Bu sisteme dahil olduklarında, sigortalanan yapı ve envanterin, enerji tüketiminin, su tüketiminin, geri dönüşümsüz atık ve enerji üretiminin minimuma çekildiği ve atıkların uygun bertarafı, sigorta yapısında ve çevresinde yenilenebilir kaynakların ve çevreye daha az zarar veren maddelerin kullanıldığını ve nihayet tasarrufun sağlandığı, maliyetlerinde düşürüldüğü, sağlıklı bir çevre ortamında hizmeti sağlandığını güvence altına almış olmaktadırlar.

Eko Etiketi uygulamasında amaçlanan, tüketicilerin daha yeşil hizmetlere ulaşmalarını sağlamaktır. Tüketiciler, Ecogloballabel Eko Etiketi bulunan bir hizmeti kolayca ayırt edebilmektedir.