Lojistik Eko Etiketi

Lojistik Sektörü uluslararası ticarette yaygın olarak kullanılan nakliyat metotlarının önemli kalemlerinden birisidir.

Araç ve yakıt kullanımı konusunda ciddi çevre şartları uyumu gerektiren sektörde, enerji, hava, su, iş gücü, makine, ekipman vb. kaynak kullanımı söz konusudur. Lojistik Hizmetlerin Ekolojik Etiket alt yapısına girmesi de ekosistemin zaruri gereklerindendir.

Bu sisteme dahil olduklarında, enerji tüketiminin minimum seviyede tutulduğunu, su tüketiminin kontrol altında olduğunu, geri dönüşümsüz atık ve enerji üretiminin düşük tutulduğunu ve atıkların uygun şekillerde yok edildiğini, antrepo, depo, garaj, hizmet merkezleri ve çevresinde yenilenebilir kaynakların ve çevreye daha az zarar veren maddelerin kullanıldığını ve nihayet hizmet alt-yapısının ve kaynaklarının sağlıklı bir çevre ortamında kullanıldığını güvence altına almış olmaktadırlar.

Eko etiketi uygulamasında amaçlanan, tüketicilerin daha yeşil hizmetlere ulaşmalarını sağlamaktır. Tüketiciler, Ecogloballabel Eko Etiketi bulunan bir lojistik hizmeti kolayca ayırt edebilmektedir.