Hukuki Süreç

Eko Etiketler gönüllülük ilkesini benimsemiştir. Etiketi kullanma hakkı elde eden kurum veya kuruluşlar etiket kriterlerini sağlamak ve sürdürmekle yükümlüdürler.

Eko Etiketi kullanım yetkisi veren Kuruluşlar (İntersistemteknik ve Staregister gibi), Eko Etiketi verilen Kurum veya Kuruluşun mevcut durumları ve bildirimlerinin o anki(denetimin yapıldığı/uygunluğun görüldüğü gün/zaman/an) şartlara uygunluğu dikkate alınarak yapılmaktadır. Uygunluğun sürdürülmesinden Eko Etiket kullanım yetkisi alan kurum/kuruluşlar sorumludur ve yükümlüdür. Yetki veren kurum veya kuruluşlar sorumlu tutulamaz, hak, ceza ve tazminat talep edilemez. Etiket kullanım yetkisi alan kurum veya kuruluşlar bilmelidirler ki uygunsuzluğun sonuçlarına sadece kendileri katlanacaktır. Etiket kullanım yetkisi alan/almak isteyen kurum veya kuruluşlar bunları bilerek, kabul ederek etiketi alırlar. Bu hususlar uygunsuzluk durumlarında yasal, kanuni vb. her türlü gereksinim için uyulması ve unutulmaması gereken önemli bir kuraldır.

Hukuki Süreci kabul etmeyecek olan Kurum veya Kuruluşların NSO Eko Etiket talebinde bulunmamaları gerekmektedir.