Havacılık Eko Etiketi

Dünyamızı daha da küçülten yaygınlaşan ve insan hayatını kolaylaştıran ancak tehlikeli sektörlerden birisi de havacılık sektörüdür.

Sektörün başlıca çevresel etkilerini; küresel iklim değişikliği, hava kirliliği, salımlar, ekoloji ve doğal habitat, gürültü, arazi ve malzeme kullanımı, enerji tüketimi, su tüketimi, su kirliliği ve atıklar şeklinde sıralayabiliriz.

Çevresel sorunlara havacılık sektöründe çözüm arayışları sürmektedir. Bunun sonucunda sivil havacılıkta 40 yıl öncesinde göre bugün, hava taşıma işlemleri % 75 daha sessiz ve % 70 daha fazla yakıt verimlidir. Ancak halen dünyanın yakıt tüketiminin % 5-6’sı yolcu uçakları tarafından yapılmaktadır. İklim değişikliğinde insanın sebep olduğu CO² salımlarının % 2’si sivil havacılığın etkisinden kaynaklandığı tespiti yapılmaktadır. Bu oranın 2050 yılına kadar % 3’ e ulaşabileceği tahmin edilmektedir. Havaalanı faaliyetlerinden kaynaklı salımların toplam salımların % 5 olduğu hesabı yapılmıştır.

Bu sonuçlarla korunabilir ve sürdürülebilir bir havacılık sektörü için; doğal kaynakların korunması da dahil olmak üzere çevrenin korunması, tüm paydaşların ihtiyaçlarını karşılayan sosyal ilerleme, yüksek ve istikrarlı düzeyde ekonomik büyüme ve istihdamdır.

Havaalanlarında sürüdürülebilir gelişim bileşenleri olarak; doğal kaynakların iyi kullanılması ve çevrenin korunması, tüm paydaşların ihtiyaç ve beklentilerinin sosyal süreç olarak ele alınması, ekonomik büyüme ve istihdamın izlenmesi faktörleri olarak belirlenmiştir.

Ecogloballabel, Ekolojik Havacılık ile ilgili kriterlerini, Havaalanı yaşam döngüsü şekli yer seçimi, planlama, tasarım, yapım, işletme, bakım, söküm ve geri dönüşüm gibi, kaynakları verimli kullanan, çevreyi minimum etkileyen, en güvenli, en sağlıklı, en düşük çevre yükü altında verimli ve rahat faaliyet alanı sunan ve insan-doğa, çevre- gelişme, inşaat-koruma ve havacılık ve çevre etiği göstereceği ileri düzeydeki uyumunu, ekonomik gelişme ve toplumsal ilerleme de sağlanabilecek bir havaalanı sistemi şeklinde oluşturmuş ve bu etiketlemeyi sektöre kazandırmıştır.