Maden Eko Etiketi

Ecogloballabel yetkilileri önemli sektörlerden birisi olan madencilik sektörü içinde kriterler geliştirmiş, sektörün Eko Etiket sahibi olmasını sağlamıştır. Maden ürünleri üretim, imalat ve işleme hizmetleri Eko Etiketlemesi yapabilmektedir.

Madencilik sektörü içeriklerinden, metal ve metalürji alanında, adi metallerin işlenmesi ve değerli metallerin işlenmesi, metalürji kaplama ve sıvama ürünlerinin imalatı ve sunumu işlerini de kapsar. Aynı zamanda madencilik alanında ki ekolojik dengeler dikkate alındığında insan sağlığına zarar vermeyen geri dönüştürülebilir, çevre dostu ürünlerin bu kapsamda tescil edilmesini sağlar. Bu işletmeler Ecogloballabel Etiketi aldıkları takdirde, enerji tüketiminin sınırlı kullanıldığını, su tüketiminin kontrol altında olduğunu, atık üretiminin minimize edildiğini ve atıkların doğru yöntemler kullanılarak bertaraf edildiğini eko sisteme ve kamuoyuna ispat etmiş olurlar.

Madencilik saha işletme sektör içeriği diğer bir alan, madenin yeryüzüne çıkarılması, bu çıkarılan madenlerin işlenmesi, tasarlanması, modellenmesi vb. insanların kullanımına hazır hale getirilmesi şeklindedir.

Kısaca, Madencilik sektöründe ürün ve hizmet sağlayan kuruluşlar Eko Etiketi aldıkları takdirde, enerji tüketiminin minimum seviyede tutulduğunu, su tüketiminin kontrol altında olduğunu, tesislerde atık üretiminin düşük tutulduğunu ve atıkların uygun şekillerde bertaraf edildiğini, işletmelerde, tesislerde ve çevresinde yenilenebilir kaynakların kullanıldığını, çevre kirliliğine neden olan madde kullanımlarını azalttığını ve nihayetinde ekolojik ve sağlıklı ortamda tüketici güvenini sağlamış olarak pazarda da farklılıklarını ortaya koyacaklardır.