Tekstil Eko Etiketi

Teknoloji ve globalleşme ile küçülen dünyamızda her ülke diğer ülkelerle rahatlıkla ticaret yapabilmekte iletişim kurabilmektedir. Tekstil ve hazır giyim sanayi, hem üretim hem de işgücü açısından dünyanın en büyük sanayi sektörlerinden biridir. Bu sektör hem insanların giyim tarzlarına hem de yaşam alanlarına oldukça büyük katkı sağlamaktadır. Hazır giyim ve tekstil sektörlerinde dünya pazarlarında ciddi bir rekabet yaşamaktadır. Bu rekabet ortamında, tüketiciler için gereksinimi hayati öneme sahip sağlık ve çevre bilinci, tekstil ve hazır giyim ürünlerinin güvenilir olması önemini zaruri hale getirmiştir. Bu ortamda bu ürünlerin Ecogloballabel Etiketi taşıyor olması, tüketiciler nezdinde tercih ve farklılık oluşturmaktadır.

Ecogloballabel kriterleri AB (Avrupa Birliği) ülkelerinde hatta tüm dünyada müşterilerin beklentilerini karşılayacak yapıya sahiptir. Çevre koşullarında bugün daha fazla hissedilen küresel iklim değişiklikleri, zararlı atıklar, toksik kimyasal maddeler, ozon deliği, asit yağmurları, su ve hava kirliliği gibi çevre sorunlarına, diğer sanayi dalları ile birlikte tekstil sektörü de neden olmaktadır. Üretim sırasında bu sektörde, yüksek su tüketimi olmaktadır ve bir takım kimyasal maddeler kullanılmakta ve çeşitli atıklara neden olunmaktadır. Katı veya sıvı atıklar çevreyi olumsuz etkilemektedir. Atılan bazı kimyasallar ise doğada toksik etkiler göstermekte, sudaki oksijenin azalmasına ve hem suda yaşayan canlılar ve hem de insanlar için tehlike yaratmaktadır. Bundan dolayı çevre önemi ve çevre dostu tekstillerin üretilmesi daha çok önemsenmeye başlanmış ve çevre dostu tekstil ürünlerine talep hızla yükselmiştir. Çevre hassasiyetinin sahiplenilmesi ve çevre kirliliğinin önüne geçmek amacı ile çözüm olarak Eco Global Etiket sistemi ve benzeri yeşil etiket sistemleri çare olarak yararlanılacak çözüm olmuştur.