Eco Friendly Belgesi

Çevreye dost, çevreye zararı olmayan, çevre için güvenli, ekosistemin ve tüketicilerin çevreye duyarlılığını sağlamanın karşılığıdır Eco Friendly.

Geri dönüşüme uygunluk, ürün içeriği, tehlikeli olmayan madde tercihleri, kaynakların etkin kullanımı, enerji verimliliği, sürdürülebilirliği, performansı, kullanımı gibi ekosistemin önemli unsurları ürünlerde tüketicilerin bilinçlendirilmesi ve tercihi için önemli bir faktördür. Çevre, sürdürülebilirlik ve marka bağlılığını gösterme açısından önemli bir etkendir. Dünyada sürdürülebilir yaklaşımın bir parçası olarak çevre dostu ürünler kullanması gerekmektedir. Bu ürünleri diğerlerinde ayırmak içinde özel işaretlemelere ihtiyaç bulunmaktadır.

Bu eko sertifika ve işaretlerinden birisi de ECO FRIENDLY belgesidir. Eco Friendly Çevre Dostu Belgesi genellikle küresel ekonomi ve pazarlarda yeşil ve sürdürülebilir ürünlerin belirlenmesinde nihai tüketicilere ve alıcıların güvendiği klavuzdur. Tüketici ürünleri için gönüllü sürdürülebilir bir işarettir. ECO Friendly Çevre Dostu Belgesi, ilgili sertifikasyon gereklilikleri ile birlikte, çevre üzerindeki tüketici ürünlerinin etkisini en aza indirgemeyi hedefleyerek, Yeniden Kullanım ve Geri Dönüşüm, Kaynakların Korunması, Enerjinin Muhafazası, Atık İşleme, Çevre Koruma, Sürdürülebilir atık-kaynak-çevre ve Kullanım ömrü uzamış ihtiyaçları gibi kazanımlar sağlar.

Eco Friendly-Çevre Dostu Belgesi, konvansiyonel, geleneksel, yalın vb. tüm üretim ürünlerinde ve tarımsal ürünlerde insana ve ekosisteme zararlı hiçbir, katkı ve yöntem kullanılmadan üretilen kontrollü ve sertifikalı ürünlerin NSO-ECOGLOBLLABELS (NSO-NAP 3) standardının kriterlerince onaylanan ürünlere verilen özel çevre işaretleridir.

Bu işaretler ayrıca, Üreticilerin Yasal Çevre mevzuatlarına uyum sağlamakta kullanabileceği gibi global çevre vb. antlaşmaların ülkelerin alt yapıları noktasında da pozitif kazanımlarını ülkelerin lefine çevirmektedir. Belgelendirme Süreci Eko Etiketleri ile aynıdır.