Medikal Eko Etiketi

Medikal ürünlerin ekolojik etiketleme sistemleri, tüketicilerin çevre koşulları bakımından iyi olan medikal ürünlerini tercih edebilecekleri bir ekolojik yol haritasının belirlenmesine katkı sağlamaktadır.

Bütün çevre etiketlerinin amacı, bu etikete sahip olmayan medikal ürünlerin piyasadan kaldırılmasını sağlamak ve üretici firmaları, üretim süreçlerini, doğaya zarar vermeyecek teknolojik ve güvenli yöntemlerle yenilemeye zorlamaktır. Sektörde yer alan kuruluşlar işletmelerinde çevreye duyarlı iyileştirmeler yaptıkları taktirde pazarda iyileşme ve sürdürülebilirlik sağlayacaklardır.

Ecogloballabel etiketleri de dahil bütün çevre etiketleri, bu etiketi taşıyan ürünlerin doğa koşulları açısından öncelikli ürünler olduklarını göstermektedir. Tüketicilerin de talep edecekleri medikal ürünlerin çevreye zarar verip vermeme durumlarını göz önünde bulundurmalarını pekiştirecektir.

Ecogloballabel, Avrupa Birliği’nde uygulanan Çevre Etiketleri, Yeşil Etiketler, Eko Etiketler sistemine odaklanarak bu yapıyı esas almıştır. Ancak sadece Avrupa Birliği ülkelerinde değil dünya genelinde de tüketiciler, kullandıkları medikal ürünlerinin kaynakları ve sürdürülebilirliği konusunda bilgi edinmek istemektedir. Tüketicinin bu talepleri gün geçtikçe artmakta ve medikal ürünlerinde çevre etiketi kullanımı gündemde üst sıralara yerleşmektedir.

Bu talepleri karşılamak için Ecogloballabel medikal eko etiketi, kriterleri ile ihtiyacınızı karşılayacaktır.