Hizmet Eko Etiketi

Hizmet Sektörü günümüzde hızla büyüyen insan kaynağı ve gücü elinde bulunduran sektörlerin başında gelmektedir.

Bu gücünde muhakkak şartla çevre, enerji, hava, su, iş gücü, makine, ekipman vb. kaynak kullanımı söz konusudur. Hizmetlerin Ekolojik Etiket alt yapısına girmesi de ekosistemin gereklerindendir.

Bu sisteme dahil olduklarında, enerji tüketiminin minimum seviyede tutulduğunu, su tüketiminin kontrol altında olduğunu, geri dönüşümsüz atık ve enerji üretiminin düşük tutulduğunu ve atıkların uygun şekillerde yok edildiğini, tesislerde ve çevresinde yenilenebilir kaynakların ve çevreye daha az zarar veren maddelerin kullanıldığını ve nihayet tesislerde sağlıklı bir çevre ortamında hizmet sağlandığını güvence altına almış olmaktadırlar.

Eko Etiketin uygulamasında amaçlanan, tüketicilerin daha yeşil hizmetlere ulaşmalarını sağlamaktır.

Tüketiciler, Ecogloballabel Eko Etiketi bulunan bir hizmeti kolayca ayırt edebilmektedir.