English Russian German Afrikaans Persian Arabic Chinese (Simplified) Macedonian Turkish

Tarım Eco Belgelendirmesi

Ülkemizde ekolojik tarım için son yıllarda ihtiyacı karşılayacak yasal çalışmalar başlatılmıştır. Bu çalışmaların başlangıcı 2010 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çıkarılan İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelik ile olmuştur. Bu yönetmelik, tarımsal üretimin insan ve hayvan sağlığına ve doğa koşullarına zarar vermeyecek bir şekilde yapılmasını, doğal kaynakların korunmasını, tarımsal faaliyetlerin izlenebilir ve sürdürülebilir olmasını kısaca tüketicilere güvenilir ürünler sunulmasını hedefine ulaşmak ve iyi tarım uygulamalarının esaslarını düzenlemektedir.

Aynı yıl içerisinde Bakanlık, Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliği de yayınlamıştır. Bu yönetmelik ise, ekolojik dengenin korunması yanında organik tarımsal üretimin sağlanması ve pazarlama koşullarının düzenlenmesi, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına yönelik esasları düzenlemektedir.

Bu yönetmelikler de, ülkemizde insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyecek ve çevreyi koruyacak şekilde tarımsal faaliyetlerin gerçekleştirilmesini amaçlamaktadır.

Avrupa Birliği ülkelerinde başlatılan çevre etiketi sistemi veya Eco-Etiket sisteminde ise bu çerçevede, yetiştirme ortamı ve toprak iyileştirici malzemeler için ürün grupları oluşturulmuş ve kriterler belirlenmiştir. Yetiştirme ortamı, ürün grubu kapsamında kriterler belirlenirken, bitkilerin yetiştirildikleri ortamda kullanılan toprak dışındaki malzemeler esas alınmıştır. Toprak iyileştirici malzemeler ürün grubu kriterleri belirlenirken de, toprağın fiziksel özelliklerini geliştirmek, toprağı korumak, toprağın kimyasal ve biyolojik özelliklerini yükseltmek ve verimliliğini arttırmak amacı ile toprağa ilave edilecek malzemeler esas alınmıştır. Ecoglobalmark bu esasları Tarım kriterlerini tüm anlatılan yapıyı göz önünde bulundurarak etiketleme çalışmalarını yapmaktadır.

Ecoglobalmark etiketleri taşıyan tarım ürünleri, üretim sırasında geri dönüşümlü organik madde kullanıldığını, turba içermediğini, bakteri içermediğini ve ağır metaller ya da kalıntı pestisitler ile toprağın kirletilmediğini ortaya koymaktadır. Tarım ürünün taşınması ve işlenmesi konusunda da tüketicilere bilgi kaynağı teşkil eder.

Original text