English Russian German Afrikaans Persian Arabic Chinese (Simplified) Macedonian Turkish

Su Eco Belgelendirmesi

Ecoglobalmark ekolojik su ve su ürünleri etiketleme kriterleri, tüketicilerin çevre koşulları bakımından iyi olan su ürünlerini tercih edebilecekleri bir ekolojik yapının belirlenmesine katkı sağlamaktadır.

Çevre etiketlerinin amacı, bu etikete sahip olmayan gıda ürünlerin piyasadan kaldırılmasını sağlamak ve üretici firmaları, üretim süreçlerini, doğaya zarar vermeyecek natürel teknik ve yöntemlerle kaynaklara zarar vermeden yenilemeye zorlamaktır. Ecoglobalmark etiketleri de dahil bütün çevre etiketleri, bu etiketi taşıyan ürünlerin doğa koşulları açısından öncelikli ürünler olduklarını göstermektedir. Tüketicilerin de talep edecekleri su ürünlerin çevreye ve kaynaklara zarar verip vermeme durumlarını göz önünde bulundurmalarını sağlayacaktır.

Ecoglobalmark, Avrupa Birliği’nde uygulanan Çevre Etiketleri, Yeşil Etiketler, Eco Etiketler sistemini de baz alarak bu su ürünleri eco etiketlemesi kriterlerini oluşturmuştur.

Sadece Avrupa ülkelerinde değil dünya genelinde de tüketiciler, kullandıkları su ürünlerinin kaynakları, kaynaklara zarar verip-vermedikleri ve sürdürülebilirliği konusunu bilmek istemektedir. Tüketicinin bu talepleri gün geçtikçe artmakta ve su ürünlerinde çevre etiketi kullanımı gündemde üst sıralara yerleşmektedir. Bu talepleri karşılamak için Ecoglobalmark, su ürünleri için eco etiketini, ihtiyaçları karşılayacak şekilde üretici ve tüketici kullanımına sunmuştur.

Original text