English Russian German Afrikaans Persian Arabic Chinese (Simplified) Macedonian Turkish

Gıda Eco Belgelendirmesi

Ecoglobalmark ekolojik etiketleme sistemleri, tüketicilerin çevre koşulları bakımından iyi olan gıda ürünlerini tercih edebilecekleri bir ekolojik yol haritasının belirlenmesine katkı sağlamaktadır. Bütün çevre etiketlerinin amacı, bu etikete sahip olmayan gıda ürünlerin piyasadan kaldırılmasını sağlamak ve üretici firmaları, üretim süreçlerini, doğaya zarar vermeyecek natürel teknik ve yöntemlerle yenilemeye zorlamaktır.

Bu firmalar ancak, işletmelerinde çevreye duyarlı iyileştirmeler yaptıktan sonra yeniden pazara girebileceklerdir. Eco globalmark etiketleri de dahil bütün çevre etiketleri, bu etiketi taşıyan ürünlerin doğa koşulları açısından öncelikli ürünler olduklarını göstermektedir. Tüketicilerin de talep edecekleri gıda ürünlerin çevreye zarar verip vermeme durumlarını göz önünde bulundurmalarını pekiştirecektir.

Ecoglobalmark, Avrupa Birliği’nde uygulanan Çevre Etiketleri, Yeşil Etiketler, Eco Etiketler sistemine odaklanarak bu yapıyı esas almıştır. Ancak sadece Avrupa Birliği ülkelerinde değil dünya genelinde de tüketiciler, kullandıkları gıda ürünlerinin kaynakları ve sürdürülebilirliği konusunda bilgi edinmek istemektedir. Tüketicinin bu talepleri gün geçtikçe artmakta ve gıda ürünlerinde çevre etiketi kullanımı gündemde üst sıralara yerleşmektedir. Bu talepleri karşılamak için Ecoglobalmark, gıda eco etiketi, kriterleri ile ihtiyacınızı karşılayacaktır.

Original text