Eco Etiket Nedir?

ISQ Eco Etiketleri, Gönüllülük prensiplerine dayalı, tüketicilerin daha yeşil ürün ve hizmetleri ayırt edebilmelerine yardımcı olmak, üretici ve tüketicilerin çevre duyarlılıklarını artırmak için oluşturulmuş, katılımcı, piyasa temelli ekonomi aracı bir işarettir.

ISQ, Eco Etiket uygulamalarını, Uluslararası Standartlar Organizasyonu tarafından 1990’ lı yıllarda geliştirilen çevre etiketleri ile ilgili aşağıda belirtilen kılavuz standartlarını da dikkate alarak yapmaktadır.

ISO 14020 – Tüm çevre etiketlerini içeren rehber

ISO 14021 – Tip II – Kendinden beyanlı çevre etiketleri (genellikle sadece bir nitelik içeren, bazen bir şirketin çevre amblemi gibi)

ISO 14024 – Tip I – Çevresel açıdan önderlik eden, hemen hemen çoğunun üçüncü taraf kuruluşlar tarafından ifade edildiği çevresel etiketler;

ISO 14025 – Tip III – Genellikle bir matris şeklinde detaylı bilgi içeren çevresel beyanlardır.

ISQ Eco-etiketleri, ISO 14024 Tip I Çevre etiketleme sistemi dâhilinde tanımlanır ve gönüllü olarak kullanılan bir etiket sistemidir. ISQ Eco Etiket kriterleri çevresel fayda yaratılabilmesi için temel öneme sahiptir. Kullanılan kriterlerin çoğu ürünün tüm yaşam döngüsü boyunca ortaya çıkaracağı çevresel etkiler düşünülerek belirlenmiş olduğundan, bu etiketler tüketicilere çevreye en duyarlı ürünleri seçme imkanı sunan nitelikli ürün/hizmet etiketi olarak değerlendirilir. Tip I Eco etiketleme ile elde edilmek istenen sonuç, çevresel açıdan iyi olan ürünlerin tercih edilebilmesine ortam sağlamaktır. Eco-etiketler, bu etiketi taşıyan ürünlerin çevresel açıdan öncelikli ürünler olduklarını göstermek için kullanılır.

Eco etiket kontrol kriterleri, Çevre kirliliği, Enerji tüketimi ve yönetimi, Atık üretimi ve yönetimi Kaynak kullanımı, kaynakların tükenmesi, Doğal kaynak yönetimi, Biyo-çeşitlilik, Ekosistem sağlığı İnsan sağlığı şeklindedir.

Kontrollerde ISO 14001 Sertifikası ve uygulaması olan Kurum ve Kuruluşlar avantaj sağlarlar.

Her etiketleme için kontrol gerekli olmayabilir. Kontrol kararı Başvuru Değerlendirmesi yapan ISQ uzmanlarından oluşan komiteye aittir. ISQ Global Eco Etiketleri, ürün ve hizmetlerin yanı sıra şirketlerin tanıtımına, itibarına ve değerine katkıda bulunan çevreci markalar olarak değerlendirilirler.

Original text