Eco Etiket Belgelendirme Süreci - Nasıl Alınır ?

Eco etiketi alımı için 4 aşama işletilmektedir. Bunlar;

Aşama 1: ISQ Eco Etiketi alacak hizmet yada ürünleri için başvuru yaparlar (Bkz. Web Sitesi Dokümantasyon Bölümü).

Aşama 2: Başvuru sahibi tarafından verilen bilgilere dayanarak, ISQ başvurunun uygun olup olmadığına karar verir.

Aşama 3: Başvurunun uygunluk değerlendirmesi yapıldıktan sonra başvuran ile bir sözleşme yapılır.

Aşama 4: Eco-Etiketin verilme kararı, ISQ tarafından;

Ürünün ilgili kıstaslara uygunluğu doğrulandıktan(Ürün grubuna bağlı olarak ürünün Eco-Etiket kriterlerini karşıladığını kanıtlayan beyanlar, belgeler, test sonuçları vb.),

Başvurunun değerlendirme ve doğrulama gereksinimlerine uygun olduğu onaylandıktan, ve Belgelendirme komitesine danışıldıktan sonra verilir.